INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. MARTS Kl. 19.00 i Byforeningen for Ødum og Omegn


Der er tilmelding igen i år, da vi byder på gratis smørrebrød, øl og kaffe.
Tilmelding senest 19.marts, på sms til 41589062, eller oedumby@gmail.com
For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal du være medlem af Byforeningen for Ødum og Omegn. Det koster kun 200 kr.
Kontingent for 2021 (hvis du ikke allerede har betalt), foretages på MobilePay 69922
eller via bank: Kontonummer: 9326-3265641406
og husk at skrive din adresse i kommentarfeltet.

Dagsorden til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved Elisabeth S. Lundholm
3. Fremlæggelse af regnskab ved Lisa Kulldorf. Regnskabet kan ses her.
4. Fastsættelse af næste års kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg til medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af:
Michael Sambleben Formand (2020)
Lisa Kulldorf Kasserer (2021)
Dana Sackett Lössl Sekretær (2021)
Jørgen Tryggestad Medlem (2020)
Elisabeth S. Lundholm Medlem (2021)

Vi ønsker friskt blod i bestyrelsen, og håber på at 4-5 stykker melder sig, som har lyst til at være med og gøre en forskel for vores lokalområde som er Ødum, Langskov, Røved og Astrup.
Vi har ingen suppleanter lige pt, men vi håber og ønsker at nogle stykker vil stille op til valg i år.

7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Vi glæder os til at se jer 🙂

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Ikke-kategoriseret. Bogmærk permalinket.