Byforeningen for Ødum og omegn

Byforeningen for Ødum og Omegn er en forening som blev dannet tilbage i 1980, alle der bor i Ødum er en del af byforeningen. Der er tilknyttet en bestyrelse, som består af en lille gruppe borgere og ildsjæle fra Ødum by.

Kort fortalt er det 3-5 borgervalgte bestyrelsesmedlemmer, en formand, en kasser og 3 medlemmer plus 2 suppleanter. Dertil er der tilknyttet en borgervalgt som udlejer af forsamlingshuset. Bestyrelsen har ansvaret for at drive byens forsamlingshus og støtte byens lokale arrangementer.

Bestyrelsen i byforeningen for Ødum og Omegn har spændende opgaver der spænder langt udover økonomiske opgaver og daglig drift. De er nemlig til for at samle byens borger, store som små, mange som får og i alle årets 4 årstider ved at støtte de mange lokale fester og sammenkomster i forsamlingshuset og i byrummet. De er her for at inspirere andre og finde frivillige til byens arrangementer og arbejdet med at forskønne byen.