Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling for Byforeningen for Ødum og Omegn.

Dato: 21. marts 2023 Kl. 19.00 i Ødum forsamlingshus

For at være stemmeberettiget til generalforsamling skal du være medlem af Byforeningen for Ødum og Omegn. Hvis du er usikker på om du betalet kontingent, svara kun på dette mail. 

Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved Formanden.

3. Fremlæggelse af regnskab ved Lisa Kulldorf.

4. Fastsættelse af næste års kontingent.

5. Indkomne forslag

6. Valg til medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af:

Michael Sambleben Medlem (2021) På valg (genstiller ikke)

Lisa Kulldorf Kasserer (2021) På valg 

Dana Sackett Lössl Sekretær (2021) På valg (genstiller ikke)

Lia Modlock Medlem (2022)

Elisabeth S. Lundholm Formand (2021) På valg (genstiller ikke, har flyttet til Voldum)

Forslag som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Dette indlæg blev udgivet i Begivenheder. Bogmærk permalinket.